گواهینامه ها

Moshi سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 و گواهینامه EU BSCI را گذرانده است و با موفقیت به عنوان تامین کننده با کیفیت بالا MFI، Alibaba و منابع جهانی انتخاب شده است.
محصولات ما دارای گواهینامه های بازرسی کیفیت TUV، ROHS، SGS هستند که یکی از معتبرترین تولید کنندگان محافظ صفحه در صنعت است.

patent 1ثبت اختراع

Patent ثبت اختراع

BSCIBSCI

BSCIBSCI

ISO9001ISO9001

BSCI BSCI

MFIMFI

Global Sourcesمنابع جهانی

Alibabaعلی بابا

TUV TUV

TUV TUV

TUV TUV

BSCITUV

SGS SGS

SGS SGS

ISOISO 9001

ROHS ROHS

ROHS ROHS

ROHS ROHS

ROHS ROHS