گواهینامه ها

Moshi سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 و گواهینامه EU BSCI را گذرانده است و با موفقیت به عنوان تامین کننده با کیفیت بالا MFI، Alibaba و منابع جهانی انتخاب شده است.
محصولات ما دارای گواهینامه های بازرسی کیفیت TUV، ROHS، SGS هستند که یکی از معتبرترین تولید کنندگان محافظ صفحه در صنعت است.

ثبت اختراع 1ثبت اختراع

ثبت اختراعثبت اختراع

BSCIBSCI

BSCIBSCI

ISO9001ISO9001

BSCIBSCI

MFIMFI

منابع جهانیمنابع جهانی

علی باباعلی بابا

TUVTUV

TUVTUV

TUVTUV

BSCITUV

SGSSGS

SGSSGS

ISOISO 9001

ROHSROHS

ROHSROHS

ROHSROHS

ROHSROHS